Skuldersmerte

Med skuldersmerter menes smerter utgående fra strukturer i og rundt selve skulderleddet – eller leddet som ligger mellom kragebenet og skulderbladet.

Skulderleddet er et komplisert ledd som skal tåle bevegelse i alle retninger. Leddet omgis også av leddkapsel, mange leddbånd og sener som gjør at du skal kunne bevege armen i alle retninger.

Smerter kan både være sykdom i selve leddet så vel som i sener eller leddkapsel. Det kan og oppstå av betennelse i slimposer. Disse har som oppgave å sikre at senene glir smidig i forhold til hverandre. Det vil derfor naturligvis oppstå problemer når denne funksjonen svekkes.

Ved de aller fleste tilfeller av skuldersmerter skyldes dette overbelastning eller feilbelastning. Mange yrkesgrupper er spesielt utsatt. Vanligst er senebetennelser som utgjør 75% av alle tilfeller.

Vanligste årsaker:

 • Skade / Traume
 • Dårlig holdning
 • For lite aktivitet
 • Feil arbeidsstilling
 • Ubalanse i støttemuskelatur
 • Unormal funksjon mellom skulder, krageben, skulderblad, rygg og nakke

Årsaken kan altså ligge i skulderen, men man ser ofte at den opprinnelige årsaken skyldes endret funksjon i en eller flere av skulderens viktige støttepartnere.

Behandling

Ved undersøkelse vil vi avgjøre hvilken behandling som er best egnet. Denne behandlingen tilpasses ditt behov og diagnose. Vi har også mulighet til å henvise til spesialist for annenhåndsvurdering eller røntgen, MR, CT eller ultralyd. Dette kan også gjøres for å bekrefte en diagnose.

Vi bruker ofte følgende teknikker:

 • Massasje
 • Pressur av triggerpunkt i muskelaturen
 • Tverre friksjoner av sener og senefester
 • Trykkbølgebehandling
 • Nålebehandling

Det er viktig å kartlegge om smertene skyldes struktur – eller om problemet ligger i funksjonen i selve skulderleddet.

Rehabilitering

I første omgang starter man ved å lokalisere skaden og behandle denne for å dempe smerter. Etter dette vil rehabilitering ofte være viktig for å unngå at problemet kommer tilbake, samt at man opprettholder god funksjon i skuldrene.

Hvordan forebygge skuldersmerter

Det er mye du selv kan gjøre for å opprettholde god funksjon i skuldrer og forebygge smerter tilknyttet disse.

 • Unngå å overbelaste og mye ensartede bevegelser
 • Unngå mye ensidig jobbing i skulderhøyde eller høyere
 • Tren musklene i skulder, nakke og mellom skulderbladene
 • Sørg for å ha god kroppsholdning
 • Oppsøk behandling før tilstanden forverres

Bestill time eller se oversikt over ledige timer