Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Sandviken Naprapatklinikk AS.
Vi er behandlingsansvarlige for å ivareta personopplysninger som er beskrevet i denne.

Hvem behandler vi personopplysninger om

Personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

  • Privatkunder
  • Bedriftskunder
  • Kontaktpersoner hos virksomhetskunder
  • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
  • Andre personer som er omtalt i dokumenter vi får tilgang til
  • Besøkende på vår nettside

Last ned personvernerklæring